Kadra nauczycielska

Zbigniew Jodełko

mgr Zbigniew Jodełko
dyrektor

Marzenna Tomaszewska

mgr Marzenna Tomaszewska-Karpińska

mgr Mateusz Zawadzki

Anna Berend

mgr Anna Berend

mgr Aneta Dobersztyn

Marta Glapa

mgr Marta Wodzień-Glapa

mgr Anna Henke

Beata Jodełko

mgr Beata Jodełko

mgr Agnieszka Benedyczak

mgr Małgorzata Kozdroń

Bogusław Kozłowski

mgr Bogusław Kozłowski

Kazimiera Kubera

mgr Kazimiera Kubera

mgr Sylwia Malikowska

Danuta Nowak

mgr Danuta Nowak

Grażyna Olszewska

mgr Grażyna Olszewska-Drwęcka

mgr Anna Gehrke

Emilia Ratajczak

mgr Emilia Ratajczak

mgr Maria Rubaj

Henryk Sawiński

ks. Henryk Sawiński

Anna Simińska

mgr Anna Simińska

Monika Szymańska

mgr Monika Szymańska

mgr Jowita Wendland

Ewa Zabłocka

mgr Ewa Zabłocka