Szkolne Koło PCK

Cele naszych działań :

  • stała współpraca z Odziałem Rejonowym PCK,
  • stała współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, pielęgniarką szkolną,
  • realizujemy zadania statutowe PCK,
  • przygotowujemy się i z powodzeniem bierzemy udział w „Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia”,
  • bierzemy udział w ćwiczeniach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • we współpracy z PSSE w Żninie realizujemy wybrane treści ogólnopolskiego programów pt.: „Trzymaj Formę”, “Szkoła Promująca Zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”
  • realizujemy projekty edukacyjne,
  • organizujemy i bierzemy udział w akcjach charytatywnych np. Gorączka Złota, Wyprawka dla Żaka , pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji losowej.

Przyłącz się do nas!

Zostań wolontariuszem PCK

Opiekun szkolnego koła PCK: Beata Jodełko.